top of page

Dit jaar kunt u een abstract van wetenschappelijk onderzoek of case report binnen het thema Toxicologie insturen. Mail uw abstract als een Word document naar congres@toxed.nl uiterlijk 1 november 2023. De abstracts worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie en selecteren 3 abstracts voor een presentatie tijdens het congres op 23 november 2023. Voor de mondelinge presentatie wordt (inclusief discussie) 10 minuten gereserveerd. We belonen de winnaar van de beste abstract en voordracht met een mooie prijs en een oorkonde.   

 

Abstract criteria

  • Wetenschappelijk onderzoek of case report

  • Nederlands of Engelstalig

  • Opbouw: introductie, casusbeschrijving/methode, resultaten, discussie

  • Maximaal 300 woorden

  • Maximaal 1 tabel of figuur

  • Deadline insturen abstract 01-11-2023 ​

Abstract

bottom of page